Llei de comerç electrònic

 

En compliment del que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que www.protect.cat és un domini de les empreses VILLAGE PROTECT SEGURETAT, SLU i VILLAGE PROTECT SERVEIS AUXILIARS, SLU, amb domicilis als Carrers Sant Antoni, 93 i La Jonquera, 91, respectivament, 17600 Figueres, correu electrònic info@sanartrade.com. La Societat VILLAGE PROTECT SEGURETAT, SLU, amb CIF: B55097372, figura inscrita en el Registre mercantil de Girona, tom 2816, llibre 0, foli 53, secció 8, full GI-51410, i la societat VILLAGE PROTECT SERVEIS AUXILIARS, SLU, amb CIF: B55090278, figura inscrita en el Registre mercantil de Girona, tom 2803, llibre 0, foli 10, secció 8, full GI-50792.